OM LÆSNING AF OVERSÆTTELSEN

KIRKEHISTORIEN

Den sande kirkehistorie er umådelig inspirerende

og opmuntrende læsning for enhver, der ønsker at følge Jesus.

Denne hjemmeside er dedikeret til en gennemgang af kirkehistorien, som den er skrevet af

E. H. Broadbent i bogen THE PILGRIM CHURCH


THE PILGRIM CHURCH er jo skrevet på engelsk, så jeg har kastet mig ud I opgaven med at oversætte den til dansk, og de enkelte kapitler vil så blive lagt ud her på siden efter som jeg bliver færdig med at oversætte dem. Sammenholdt med al den undertekstning af videoer jeg samtidig laver er det et ret omfattende projekt, så det vil vare en rum tid inden jeg er nået igennem alle 18 kapitler.


Lige et par ord om det sproglige:

En oversættelse kan let gå hen og blive en tolkning. Det ønsker jeg ikke det skal være, så jeg forsøger efter bedste beskub at holde mig tæt til det, der er skrevet, og da en del af teksterne er ca. 2000 år gamle er sproget ofte ret knudret set med nutidens øjne, og det bliver oversættelsen så også, da jeg (som sagt) ikke ønsker at min oversættelse ender med at være min tolkning af bogen. Billedmosaikken herover viser billeder af forskellige eksempler på både oldtids, middelalderlige  og nutidige kirkebygninger (nogle set udefra og nogle indefra).  Kirkebygninger er en god ting, men vi må huske at i Guds tanker, så er en kirke ikke bare et monument i beton, kampesten, og tegl, og den er heller ikke en organisation. Nej den sande kirke er et åndeligt hus bygget af levende stene, et Helligt præsteskab, som bringer åndelige ofre, som ved Jesus Kristus er velbehagelige for Gud, som Peter skrev i sit andet brev. Herom kan jeg anbefale dig at se den undervisning om menigheden ved at klikke her


Nogle af billederne viser kirkebygninger, der er beskedne og tydeligvis opført alene for at yde menigheden beskyttelse imod vind og vejr, når de forsamledes for at tilbede Gud. Medens andre er prestigeprojekter og magtdemonstrationer ( se lige  os, er vi ikke fantastiske?).

OM LÆSNING AF OVERSÆTTELSEN:

Oversættelsen har jeg ikke sat direkte ind på undersiderne her på sitet, jeg har lagt den ind, som dokumenter i bunden af siderne. Disse dokumenter kan læses ved at man klikker på dem med musen, og så scroller igennem dokumentet. Man kan komme direkte til de enkelte kapitler ved at holde musen over menupunktet PILGRIMSKIRKEN og så i den nedfaldsmenu, der fremkommer vælge kapitlet/kapitlerne

Da der i det webhotel jeg bruger er en begrænsning på hvor store dokumenter der kan lægges ind har jeg måttet dele oversættelsen op i kapitler eller samlinger af kapitler, og her følger en oversigt over hvad de forskellige kapitler omhandler:

Bogen har i alt 18 kapitler, men jeg er kun nået til kapitel 11. Jeg vil dog arbejde videre med det mål at få alle 18 kapitler oversat, for den sande beretning om kirkens historie giver et godt indblik i de metoder Satan bruger for at ødelægge Jesu legeme på jorden (kirken), og sagen er jo at vi står midt i en veritabel krig. En krig om menneskesjæle, som Jesus har købt med sit dyrebare blod.  Og i krig er det jo sådan at jo bedre man forstår fjendens strategi, jo bedre chance har man for at vinde fordi man så kan sætte ind imod hans angreb på en effektiv måde. Da jeg som barn gik i søndagsskole var den sang vi sang med størst begejstring ”Kristi stridsmænd ser i mærket”, og sagen er jo at alle Guds børn skulle være Kristi stridsmænd. Jeg vil derfor opfordre dig til at være en sådan stridsmand og berede dig selv til kampen, dels ved at studere Guds ord, og dels ved at læse ”pilgrimskirken” og tage ved lære af kirkens historie.


Kapitel 1: begyndelsen


Kapitel 2: Kristendom i Christendom


Kapitel 3: Paulikanere og Bogomiler


Kapitel 4: Evangeliet når Østen


Kapitel 5: Valdenserne og Albigenserne


Kapitel 6: Kirker ved slutningen af middelalderen


Kapitel 7: Lollarder Hussitter og Forenede brødre


Kapitel 8: Reformationen


Kapitel 9: Anabaptisterne


Kapitel 10: Frankrig og Schweiz


Kapitel 11: English nonconformatists